logo_ul_h_pl_rgb

JĘZYK – REGION – KULTURA

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii
Uniwersytetu Łódzkiego

zaprasza do udziału

w międzynarodowej konferencji dialektologicznej

JĘZYKI I DIALEKTY NA POGRANICZACH, KRESACH I PERYFERIACH
IN MEMORIAM PROFESSORIS SLAVOMIRI GALA

która odbędzie się w dn. 7-8 grudnia 2018 r. w Łodzi.

Jest to druga konferencja z cyklu
Język – Region – Kultura

Organizatorzy konferencji:
Prof. dr hab. UŁ Irena Jaros
dr hab. Katarzyna Sicińska
dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek
mgr Jadwiga Bieniek