Aktualności

Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii
Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Łódzkiego
zaprasza do udziału
w międzynarodowej konferencji dialektologicznej

Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna

która odbędzie się w dn. 18-19 października 2016 r. w Łodzi.

Jest to pierwsza konferencja z planowanego cyklu
Język – region – kultura.

Organizatorzy konferencji:
dr hab. prof. UŁ Irena Jaros
dr hab. Katarzyna Sicińska
dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek