Informacje dla uczestników

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Zgłoszenia w postaci wypełnionej karty prosimy nadsyłać do 30 września 2018 r. drogą elektroniczną na adres: jezykregionkultura@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:

Dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek, Wydział Filologiczny, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośród zgłoszonych propozycji. Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przesłana do 15 października 2018 r.
 2. Przewidziany czas wystąpienia to 20 minut.
 3. Artykuły na podstawie wygłoszonych referatów – po uzyskaniu pozytywnych recenzji – zostaną opublikowane w kolejnych tomach czasopisma „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”.
 4. Językami konferencji będą: język polski i inne języki słowiańskie, języki kongresowe.
 5. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienia (dwóch obiadów, uroczystej kolacji w pierwszy dzień konferencji, przerw kawowych) oraz druku publikacji. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów, dodatkowych kolacji oraz śniadań. W razie rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi.
 6. Opłatę konferencyjną prosimy wnieść do 30 października 2018 r.
 7. Dane do przelewu:
  Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90–136 Łódź
  Bank Pekao S.A.
  90 1240 3028 1111 0010 8330 7518
   
  dla gości zagranicznych:
  SWIFT – PKOPPLPW  IBAN – PL90 1240 3028 1111 0010 8330 7518
   z dopiskiem: „Pogranicza 2018” imię i nazwisko
 8. Zastrzegamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami faktura może być wystawiona jedynie na osobę lub jednostkę dokonującą wpłaty, tzn. osobę lub jednostkę, której dane widnieją na przelewie.
 9. Obrady konferencyjne będą się odbywać w siedzibie Wydziały Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173. Organizatorzy konferencji nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.