Kontakt

Uniwersytet Łódzki
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
e-mail: językregionkultura@gmail.com

Kierownik konferencji
dr hab. Katarzyna Sicińska
tel. 42 66 55 224

Sekretarze konferencji
dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek
mgr Jadwiga Bieniek
tel. 42 635 68 54